JOGI SZOLGÁLTATÁSAINK

Az ügyvéd

Az ügyvédi tevékenység:
a jogi képviselet ellátása,
a büntetőeljárásban védelem ellátása,
a jogi tanácsadás,
az okiratszerkesztés,
az okirat ellenjegyzése,
az ügyvédi tevékenységgel összefüggésben a szerkesztett okiratok és mellékleteik elektronikus okirati formába alakítása,
az ügyvédi tevékenységgel összefüggésben letét kezelése.

(az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 2.§ (1) bekezdése)

1. ADATVÉDELEM

2. ADÓZÁS
3. ÁLLAMI SZEKTORNAK NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK
4. BANK, FINANSZÍROZÁS
5. BEVÁNDORLÁS, ÁLLAMPOLGÁRSÁG
6. BÜNTETÉS VÉGREHAJTÁS
7. BÜNTETŐJOG, GAZDASÁGI BŰNCSELEKMÉNYEK JOGA
8. CÉGJOG
9. CSŐD- ÉS FELSZÁMOLÁS
10. ENERGETIKA
11. ÉPÍTÉSÜGYI BERUHÁZÁSOK, FIDIC RENDSZERŰ ÜGYLETEK
12. FOGYASZTÓVÉDELEM
13. GYÓGYSZERIPAR
14. HELYI ÖNKORMÁNYZATOKNAK NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK
15. INFORMATIKA
16. INGATLANJOG
17. KERESKEDELMI JOG
18. KÖRNYEZETVÉDELMI JOG
19. KÖVETELÉS ÉRVÉNYESÍTÉS
20. KÖZBESZERZÉSEK
21. KÖZLEKEDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK
22. LETÉTEK KEZELÉSE
23. M&A ÜGYLETEK
24. MUNKAJOG
25. NEMZETKÖZI MAGÁNJOG
26. NONPROFIT, CIVIL SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK
27. PEREN KÍVÜLI KÉPVISELET
28. PERES KÉPVISELET
29. SZELLEMI ALKOTÁSOK
30. TELEKOMMUNKÁCIÓ
31. VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ÜGYEK
32. VÉGREHAJTÁS
33. VERSENYJOG
34. ADÓTANÁCSADÁS